Fairtrade

Nesten seks millioner mennesker rundt i hele verden er helt avhengig av inntekt som kommer fra dyrking av kakaoplanten. Nesten 60 % av all kakao produsert, den viktigste ingrediensen i sjokolade, kommer fra afrikanske land som Elfenbenskysten og Ghana. Organisasjonen Fairtrade forsøker å bedre vilkårene for menneskene som driver i kakaobransjen, og sørger for å gi bøndene riktig betaling for arbeidet. Vi skal i denne artikkelen se litt nærmere på arbeidet de driver med.

Hvordan gjør Fairtrade ting bedre?

fairtrade logoOrganisasjonen jobber som nevnt innledningsvis med å støtte oppunder mennesker som driver og jobber på kakaoplantasjer, og forsøker å legge de økonomiske betingelsene bedre til rette. På slutten av 2012 var det 122 mindre selvstendige organisasjoner av bønder, spredt over 19 land, som hadde sertifikat til å produsere og selge Fairtrade kakao. Det totale antallet selvstendige bønder når helt opptil 160 000.

Fairtrade har satt en minstepris på kakao til 2000 USD per tonn kakao, med et 200 USD tillegg som går direkte til at bonden kan reinvestere i plantasjen og i lokalsamfunnet.

Tillegget på 200 USD er ment på å øke effektiviteten på plantasje slik at de både kan høste mer, og øke kvaliteten på kakaoen produsert, men den er også ment som en investering i lokalsamfunnet. I 2011 til 2012 gikk 45 % av tillegget direkte inn i drift av plantasjer, mens resterende ble investert i lokalsamfunnet. Blant de viktigste investeringene som er prioritert er skolegang, medisinske sentre og rent vann. Slike bedringer av samfunnet vil indirekte også føre til at en plantasje kan drive mer effektivt.

I Ghana, hvor over 50 000 mennesker er knyttet til Fairtrade produksjon av kakao, er det flere store merkbare endringer som har skjedd tilknyttet tillegget på 200 USD. Blant annet har offentlige toaletter blitt mer tilgjengelig, og flere mobile medisinske klinikker er opprettet. Det er også investert i videre trening og utvikling av lederskap på plantasjer, og det er lagt mer til rette for at kvinner kan komme ut i arbeidslivet.

Hvilke selskaper benytter seg av Fairtrade kakao?

Flere selskaper er begynt å bruke kakao dyrket fram av Fairtrade godkjente plantasjer. Ikke bare er de med på å støtte under de økonomiske betingelsene for bøndene, men det kan også være en viktig omdømmebygger for selskapene som benytter seg av produksjon gjennom Fairtrade.
En av de største produsentene av sjokolade som bruker slik kakao er Cadbury. De kjøper hvert år rundt 16 000 tonn med kakao, primært fra Ghana. De store innkjøpene har direkte vært med på å finansiere over 21 skoler, 2 helseklinikker, og gitt over 23 000 mennesker tilgang til solcelleenergi og lys fra lanterner.

En annen stor støttespiller til Fairtrade er Sainsburys. Det er en av Storbritannias største butikkjeder og også kjeden som har det bredeste utvalget av organisasjonens produkter. Fairtrade er nemlig ikke bare kakao, men driver også innen te, kaffe, sukker og andre matprodukter.

Ønsker du en full liste over hvilke produkter og selskaper som forhandler Fairtrade produkter kan du besøke organisasjonens nettsider her.