Sjokoladens historie

sjokoladeLivshistorien til sjokolade starter for litt over 3000 år siden. Selv om det er bilder på mayaindianske potter som også daterer seg til rundt 1000 år f.kr, mener de fleste historikere at kakaotreet, selve grunnlaget for den moderne sjokoladen, først ble avlet fram av en indianerstamme kalt olmekerne. Det var en stamme som opprinnelig bodde i Sentral-Amerika rett ved ekvator. Et av de viktigste argumentene for at det er tilfellet er at ordet for kakao stammer fra språket til nettopp olmekerne.

Videre utvikling

I år 300 e.kr var olmekerne nesten utryddet, og den mayaindianske sivilisasjonen vokste seg sterk i de sørlige delene av det som nå er Mexico. Her var det ideelle forhold for kakaoplanten, og den spredte seg raskt. Mayasivilisasjonen tilba treet som hellig og kalte det cacahuaquchtl. Man trodde at kakaobønnene var en gave fra gud. Og det var altså her, hos mayaindianerne i Mexico at kakaoplanten fikk sitt første skikkelige utspring, og selve grunnlaget for den seinere tids moderne sjokolade ble lagt.

Sjokoladen kommer til Europa

Tar vi et stort steg fram til perioden kakao og sjokolade begynner å spre seg til Europa, må vi fram til 1600-tallet. De første landene det ble spredt til var Holland, Italia, Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Ikke minst ble også produktene importert til landet de fleste vil forbinde med sjokolade i dag, Sveits. Som et resultat av at kakaoproduktene raskt ble populære begynte landene med kolonier i utlandet å dyrke kakaobønner der. Spesielt ble det satset stort på dyrking i Kamerun, Sri Lanka, store deler av Vest-Afrika og Malaysia. Det er land som den dag i dag fortsatt er noen av de største produsentene av kakaobønner.

I denne perioden på tidlig 1600-tallet var det stort sett kakao i drikkbarform som var vanlig, og det var også en vanlig oppfatning at kakaobønner hadde store medisinske goder ved seg.

Spesielt i Frankrike, blant de høyere sosiale klassene, ble kakao og sjokolade populært. I 1659 ble Louis XIV gitt en eksklusiv tillatelse til å selge sjokolade i Paris fra en enkel eksklusiv butikk, noe han gjorde i de neste tre tiår. Nettopp denne butikken ble en katalysator for en beundring av sjokolade i resten av befolkningen.

Videre evolusjon

Det neste store steget i evolusjonen av sjokoladen kom med oppfinnelsen av dampmaskinen på 1700-tallet. Det gjorde det mulig å knuse kakaobønnene på en helt ny måte. Det gjorde at produktene fikk en bedre kvalitet samtidig som produksjonskostnadene senket seg betraktelig. I løpet av 30 år var det en markant nedgang i prisen på kakao som gjorde at sjokolade ble tilgjengelig for store deler av befolkningen.

Kakaopressen

Nesten 100 år etter dampmaskinen revolusjonerte produksjonen av sjokolade var det enda en ny innovasjon som raskt satte sitt preg på kakaoprodukter. Det var den hollandske kjemikeren Coenraad Van Houten som utviklet det som ble kjent som en kakaopress. Den minsket kostnadene med produksjon av kakao enda mer, og gjorde det mulig å produsere kakaosmør og reint kakaopulver.

Til den dag i dag er mye av prosessene rundt hvordan sjokolade blir laget basert på innovasjonen til Van Houten. Men det er stadig nye smaker som blir utviklet, og sjokoladeindustrien forsøker alltid å komme et skritt nærmere den perfekte biten.