Hvordan lage sjokolade?

Reisen for en bønne fra et kakaotre til en ferdig sjokolade er ikke veldig kompleks, men det er flere nødvendige steg hvor alle må optimaliseres for å få det beste resultatet. Her får du en oversikt over hva disse stegene innebærer.

Nedenfor ser du også et filmklipp av en privataktør som har mange spennende videoklipp på nettstedet Youtube.com. La deg inspirere av hans fantastiske evner!

Innhøsting

Innhøstingen fra et kakaotre skjer to ganger om året, og prosessen kan variere ifra region til region. Men det er her reisen til en ferdig sjokolade begynner. Kakaobønnene ligger inne i kakaofrukten, som kan sammenlignes med en melon, og ofte brukes macheter til å dele opp frukten for å hente ut bønnene.

Tørking

Etter innhøsteringen blir bønnene lagt fram til tørking. Vanligvis gjøres det så enkelt som at bønnene blir lagt ut i solen. Etter tørkingen blir bønnene samlet opp i forskjellige sekker. Men før det gjøres er det viktig at alle bønnene er helt tørre, om de ikke er det vil mugg raskt kunne dukke opp og spre seg.

 Røsting

Neste steget er røsting hvor bønnene varmes opp og ristes over varmluft. Dette er et trinn som ofte gjøres selv av selskapet som kjøper kakaobønnene og skal produsere sjokoladen. Den varme temperaturen som ofte finnes i landene der bønnene vokser, gjør selve lagingen av sjokoladen mer vanskelig. Derfor skjer røstingen og videre laging i kaldere klima som Europa og Nord-Amerika.

Måten bønnene blir røstet på vil variere ifra produsent til produsent. Selve smaken på sjokoladen vil være avhengig av hvor lenge bønnene er blitt røstet, og hvordan det blir gjort. Så det er mye eksperimentering som ligger bak det som vanligvis er en hemmelig prosess.

Oppmaling

Etter kakaobønnene er røstet har de et tynt papirlignende skall rundt seg som må fjernes. En egen maskin for denne prosessen er utviklet, men ofte brukes noe så enkelt som en vifte for å fjerne skallet. Etter det er gjort sitter du igjen med en rein kakaobønne.

Denne blir da malt opp, og man får en flytende masse som man videre får både kakaosmør og kakaopulver fra.

Blanding

Når kakaobønnen er brutt ned i sine respektive deler, begynner den viktigste prosessen. Det er selve blandingen. Denne vil naturlig nok variere fra produsent til produsent, og for hva sjokolade som skal produseres. Men her vil altså alle ingrediensene bli blandet sammen, og man er et stort steg nærmere en ferdig sjokolade.

Konsjering

Siste delen av produksjonen er det som på fagspråket er kalt konsjering. Det første som skjer i denne delen er at den ferdigblandede massen blir brutt og valset ned. På den måten vil sjokoladen kjennes helt glatt ut og kan ”smelte på tungen”.

Etter denne nedbrytningen går massen videre til selve konsjeringen. Det er en prosess hvor sjokoladen blir eltet og bearbeidet i opptil 24 timer. På dette stadiet legger man opp for at sjokoladen skal få den rette krystalliseringen, slik at man får en ”knekk” på produktet. Om den ferdigblandede massen ikke gjennomgår en slik elting før den størkner vil sjokoladen bli myk.

Etter konsjeringen fylles sjokolademassen inn i former og kjøes ned på en jevn temperatur. Når sjokoladen er krystallisert gjenstår det bare pakking, utsending, og produktet er klart for å spises.